Psychologická poradna Trutnov
PhDr. Tomáš Komárek

Poradenství pro klienty v náročných životních situacích,
pro klienty hledající sami sebe, klienty s problémy
v pracovní oblasti. 

Individuální psychologické poradenství

Občas se každý z nás vyskytne v náročné životní situaci, v níž si nevíme rady. Máme pocit, že jsme se ocitli ve slepé uličce nebo se točíme v bludném kruhu a nevíme jak dál. Ve většině případů si v takových situacích poradíme sami, případně s pomocí rodiny a přátel. Může se ale stát, že naše problémy neodeznívají, pomoc blízkých osob není dostupná nebo máme pocit, že jsme už vyzkoušeli všechny možnosti a stejně nám není dobře. Říct si v takové situaci o odbornou pomoc není prohra ani selhání.

Základem mé práce je naslouchání a společné sdílení - nebudu vás hodnotit ani vám dávat žádnou diagnózu. V bezpečném prostoru probereme Vaši životní situaci a budeme společně hledat cestu, jak dál. První krok je jednoduchý - zavolejte nebo napište a zkusíme najít společný termín. Možná zjistíte, že se můžete žít šťastnější život.

Témata, s nimiž se často setkávám:

  • neuspokojivé partnerské a rodinné vztahy
  • potíže v mezilidské komunikaci a sociálních vztazích
  • emoční obtíže (např. přecitlivělost, deprese, úzkosti)
  • pocity méněcennosti, osamocení, nízkého sebevědomí
  • pocity ztráty smyslu života, nespokojenosti, prázdnoty
  • psychosomatické obtíže (např. bolesti bez odpovídajícího tělesného nálezu) apod.

Manželské a partnerské poradenství

Párová terapie je příležitostí k rozhovoru v bezpečném prostoru, při němž mohu vyslovit věci, které jinde nejsem schopen nebo nechci sdílet. Partneři si ozřejmují a vymezují, co je vede k tomu, aby byli spolu, co je spojuje, ale také, co je rozděluje. Je určeno pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi a hledají k sobě ztracenou cestu, trpí dlouhodobě ve svazku pocity odcizení, míjení, zklamání nebo jen stagnace a chtějí žít spokojenější partnerský život.

manzelska-partnerska-poradna.cz

On-line poradenství

On-line poradenství je vhodné spíše pro jednorázovou konzultaci nebo krátkodobé poradenství. Výhodou je větší časová flexibilita při domlouvání termínu.

Jak to probíhá? Nejdříve dohodneme s klientem telefonicky termín on-line konzultace. Platba za konzultaci probíhá nejpozději den před konzultací převodem na účet (číslo účtu zašlu klientovi emailem nebo SMS). Ze strany klienta je důležitou podmínkou dobré připojení k internetu a vhodné technické vybavení (počítač / notebook s kamerou, případně chytrý telefon). Pro videohovor používám program Zoom nebo Skype. 

Mobirise

O mně

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

Psychologii jsem vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PhDr.). Jsem absolventem pětiletého psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii. Průběžně se dále vzdělávám v oblasti psychoterapie i psychologického poradenství, věnuji se také lektorství se zaměřením na pedagogicko – psychologickou problematiku. V současnosti provozuji soukromou psychologickou praxi v Trutnově a v Hradci Králové, jsem lektorem terapeutického výcviku společnosti Instep, vedu terapeutické skupiny, příležitostně pracuji také jako lektor a mentor na ZŠ a SŠ.
Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Vzdělání
•  jednooborová psychologie, Filozofická fakulta UK (PhDr.)
•  psychologické koučování (Qed group a.s.)
•  psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii – Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o.p.s.
•  výcvik v krizové intervenci (Remedium)
•  výcvik psychoterapie partnerského vztahu (Jan Knop, Marie Zemanová)
•  kurz zvládání vzteku (Lom, Praha) a další 

Ceník

Individuální poradenství — 700 Kč / jedno setkání 

Je určeno pro klienty, kteří potřebují probrat aktuální životní situaci,  získat jiný úhel pohledu na nějaký problém. Pokud se během úvodního setkání ukáže, že jedna schůzka nebude stačit, domlouváme společně několik dalších termínů schůzek (zpravidla tři). Celková délka poradenského procesu vychází ze vzájemné dohody a aktuálních potřeb klienta.

Párová konzultace (přítomni jsou oba partneři)  

Služba je určena pro partnery, kteří se nacházejí v náročné partnerské situaci, potřebují zkonzultovat aktuální problém. Pokud je vztahový problém hlubší, domlouváme během úvodního setkání několik termínů. Ve srovnání s individuálním poradenským procesem bývá frekvence párového poradenství méně častá (přibližně 1-2 krát do měsíce).

Více informací naleznete zde
manzelska-partnerska-poradna.cz

On - line poradna — 700 Kč / 50 – 60 minut

Jak to probíhá? Nejdříve dohodneme s klientem telefonicky termín on-line konzultace. Platba za konzultaci probíhá nejpozději den před konzultací převodem na účet (číslo účtu zašlu klientovi emailem nebo SMS). Ze strany klienta je důležitou podmínkou dobré připojení k internetu a vhodné technické vybavení (počítač / notebook s kamerou, případně chytrý telefon). Pro videohovor používám program Zoom nebo Skype. 

Lektorování, mentoring, psychologické semináře

Cena psychologických seminářů a mentoringu pro soukromé firmy i státní organizace vychází z rozsahu a druhu zakázky a je domlouvána individuálně.

Podmínky

  • Jedna konzultace trvá 50 – 55 minut.
  • Termín konzultace je nutné objednat předem na čísle +420 605 978 170.
  • Nejsem smluvně vázán se zdravotními pojišťovnami, služby jsou hrazeny přímou platbou po skončení konzultace. To umožňuje zachování diskrétnosti - nevedu povinnou zdravotnickou dokumentaci o konzultacích.
  • Odhlásit se z domluveného termínu je možné do 18 hodin předcházejícího dne. V opačném případě hradí klient plnou cenu zmeškaného sezení.

PhDr. Tomáš Komárek
psychologické poradenství

tel.: 605 978 170
email: mail.tomas@seznam.cz  
IČO: 01496859
č.ú.: 2100466771/2010

Adresa pracoviště:
Bulharská 61, Trutnov

Parkování:
Pro vaše pohodlí doporučuji  využít parkoviště "U Studny" v ulici Pražská, vzdálené 7 minut pěšky od pracovny. 

Pracoviště není
zdravotnickým zařízením.

Pracovište Hradec Králové

Párová terapie  a poradenství

Dopravně psychologické centrum 

© Copyright 2019 PhDr. Tomáš Komárek

This web page was built with Mobirise template