free responsive site templates

Psychologická poradna Trutnov
PhDr. Tomáš Komárek

Poradenství pro klienty v náročných životních situacích,
pro klienty hledající sami sebe, klienty s problémy
v pracovní oblasti. 

Individuální psychologické poradenství

Je určeno pro klienty v náročných životních situacích, klienty s emočními problémy, problémy v mezilidských vztazích či v pracovní oblasti (stres, konflikty na pracovišti) apod. Vzhledem k mým zkušenostem ze školství, v němž pracuji přes patnáct let, nabízím také konzultace při problémech s učením (u dětí i dospělých), výchovných problémech apod.

Témata, s nimiž se často setkávám:

  • partnerské a rodinné vztahy,
  • potíže v mezilidské komunikaci a sociálních vztazích,
  • emoční obtíže (např. přecitlivělost, deprese, úzkosti),
  • pocity méněcennosti, osamocení, nízkého sebevědomí,
  • pocity ztráty smyslu života, nespokojenosti, vyloučení z kolektivu apod.

Psychologické poradenství pro páry

Partnerské soužití je jedním z podstatných zdrojů našeho pocitu životní spokojenosti, vytváří ale také možnosti vzájemných nepochopení, zranění, míjení, zklamání. Psychologické poradenství pro páry je příležitostí k rozhovoru v bezpečném prostoru, při němž mohu vyslovit věci, které jinde nejsem schopen nebo nechci sdílet. Partneři si ozřejmují a vymezují, co je vede k tomu, aby byli spolu, co je spojuje, ale také, co je rozděluje. Je určeno pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi, vzájemném odcizení nebo jen pocitu stagnace a hledají cestu, jak zlepšit vztah a žít spokojenější partnerský život (nebo se naopak kultivovaně rozejít).
Mobirise

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

Psychologii jsem vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 jsem začal výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha). Průběžně se dále vzdělávám v oblasti psychoterapie i psychologického poradenství, věnuji se také lektorství se zaměřením na pedagogicko – psychologickou problematiku. V současnosti pracuji na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (Katedra pedagogiky a psychologie), kde učím budoucí učitele psychologii a provozuji soukromou psychologickou praxi v Trutnově a v Hradci Králové
(hradec-kralove-psycholog.cz).

Vzdělání
Psychologie – katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Výcvik v psychologickém koučování
Terapeutický výcvik v Gestalt terapii – Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o.p.s.
Výcvik v krizové intervenci
Výcvik v terapii partnerského vztahu
Kurz zvládání vzteku a další 

Ceník

Psychologická konzultace pro jednotlivce — 600 Kč 

Jednorázová psychologická konzultace je určena pro klienty, kteří potřebují probrat aktuální životní situaci, poradit se, získat jiný úhel pohledu na nějaký problém. Na konzultaci nenavazují další setkání.

Krátkodobé individuální poradenství — 500 Kč / schůzka 

Pokud se během úvodního setkání ukáže, že jedna schůzka nebude stačit, domlouváme společně několik dalších termínů schůzek (zpravidla tři). Po třech setkáních vyhodnocujeme přínos spolupráce a domlouváme případně další setkání. Celková délka poradenského procesu vychází ze vzájemné dohody a aktuálních potřeb klienta.

Párová konzultace (přítomni jsou oba partneři) — 700 Kč 

Jednorázová párová konzultace je vhodná pro partnery, kteří se potřebují poradit v náročné životní situaci, zkonzultovat aktuální problém, ale nemají potřebu dlouhodobé spolupráce.

Krátkodobé párové poradenství — 600 Kč / schůzka 

Služba je určena pro partnery, kteří vnímají svůj vztahový problém jako hlubší a předpokládají, že bude třeba více setkání. Pokud se dohodneme na této formě spolupráce, domlouváme během úvodního setkání několik termínů. Ve srovnání s individuálním poradenským procesem bývá frekvence párového poradenství méně častá (přibližně 1-2 krát do měsíce).

Cena individuální konzultace pro studenty VŠ je 400 Kč.

Podmínky

  • Jedna konzultace trvá 50 – 55 minut.
  • Termín konzultace je nutné objednat předem na čísle +420 605 978 170.
  • Nejsem smluvně vázán se zdravotními pojišťovnami, služby jsou hrazeny přímou platbou po skončení konzultace. To umožňuje zachování diskrétnosti - nevedu povinnou zdravotnickou dokumentaci o konzultacích.
  • Odhlásit se z domluveného termínu je možné do 18 hodin předcházejícího dne. V opačném případě hradí klient plnou cenu zmeškaného sezení.

PhDr. Tomáš Komárek
psychologické poradenství

tel.: 605 978 170
email: mail.tomas@seznam.cz
IČO: 01496859


Adresa pracoviště:
Úpická 146, Trutnov

(přízemí budovy farního
úřadu Církve husitské –
rohová vila vedle
Koncertní síně B. Martinů)
 

Pracoviště není
zdravotnickým zařízením.

Pracovište Hradec Králové

Hledáte pomoc v Náchodě?

Dopravně psychologické centrum 

© Copyright 2019 PhDr. Tomáš Komárek