web maker

Psychologická poradna Trutnov
PhDr. Tomáš Komárek

Poradenství pro klienty v náročných životních situacích,
pro klienty hledající sami sebe, klienty s problémy
v pracovní oblasti. 

Individuální psychologické poradenství

Je určeno pro klienty v náročných životních situacích, klienty s emočními problémy, problémy v mezilidských vztazích či v pracovní oblasti (stres, konflikty na pracovišti) apod. Vzhledem k mým zkušenostem ze školství, v němž pracuji přes patnáct let, nabízím také konzultace při problémech s učením (u dětí i dospělých), výchovných problémech apod.

Témata, s nimiž se často setkávám:

 • partnerské a rodinné vztahy,
 • potíže v mezilidské komunikaci a sociálních vztazích,
 • emoční obtíže (např. přecitlivělost, deprese, úzkosti),
 • pocity méněcennosti, osamocení, nízkého sebevědomí,
 • pocity ztráty smyslu života, nespokojenosti, vyloučení z kolektivu apod.

Psychologické poradenství pro páry

Partnerské soužití je jedním z podstatných zdrojů našeho pocitu životní spokojenosti, vytváří ale také možnosti vzájemných nepochopení, zranění, míjení, zklamání. Psychologické poradenství pro páry je příležitostí k rozhovoru v bezpečném prostoru, při němž mohu vyslovit věci, které jinde nejsem schopen nebo nechci sdílet. Partneři si ozřejmují a vymezují, co je vede k tomu, aby byli spolu, co je spojuje, ale také, co je rozděluje. Je určeno pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi, vzájemném odcizení nebo jen pocitu stagnace a hledají cestu, jak zlepšit vztah a žít spokojenější partnerský život (nebo se naopak kultivovaně rozejít).
Mobirise

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

Psychologii jsem vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 jsem začal výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha). Průběžně se dále vzdělávám v oblasti psychoterapie i psychologického poradenství, věnuji se také lektorství se zaměřením na pedagogicko – psychologickou problematiku. V současnosti pracuji na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (Katedra pedagogiky a psychologie), kde učím budoucí učitele psychologii a provozuji soukromou psychologickou praxi v Trutnově a v Hradci Králové
(hradec-kralove-psycholog.cz).

Vzdělání
Psychologie – katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Výcvik v psychologickém koučování
Terapeutický výcvik v Gestalt terapii – Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o.p.s.
Výcvik v krizové intervenci
Výcvik v terapii partnerského vztahu
Kurz zvládání vzteku a další 

Ceník

 • Cena jedné individuální konzultace je 500 Kč.
 • Cena jedné párové konzultace (přítomni jsou oba partneři) je 600 Kč.
 • Cena individuální konzultace pro studenty je 400 Kč.

Podmínky

 • Termín konzultace je nutné objednat předem na tel. čísle 605 978 170.
 • Pro konzultaci nepotřebujete žádné předchozí vyšetření, lékařské či jiné doporučení.
 • Nejsem smluvně vázán se zdravotními pojišťovnami, služby jsou hrazeny přímou platbou po skončení konzultace. To umožňuje zachování diskrétnosti - nevedu povinnou zdravotnickou dokumentaci o konzultacích.
 • Jedna konzultace trvá 50 – 60 minut.
 • Odhlásit se z domluveného termínu je možné do 18 hodin předcházejícího dne.
 • V opačném případě hradí klient plnou cenu zmeškaného sezení.

PhDr. Tomáš Komárek
psychologické poradenství

tel.: 605 978 170
email: mail.tomas@seznam.cz
IČO: 01496859


Adresa pracoviště:
Úpická 146, Trutnov

(přízemí budovy farního
úřadu Církve husitské –
rohová vila vedle
Koncertní síně B. Martinů)
 

Pracoviště není
zdravotnickým zařízením.

Pracovište Hradec Králové

Hledáte pomoc v Náchodě?

Dopravně psychologické centrum 

© Copyright 2019 PhDr. Tomáš Komárek